ESPAIS

LLOGUER DE SALES ESPORÀDIC

Espais li ofereix la possibilitat de disposar de sales per a reunions, presentacions, conferències, etc., equipades amb tot el necessari per a realitzar un bon acte, amb les següents condicions:

  • L'ús de la sala/aula es limitarà al dia o dies i horari especificats, que constarà a la sol·licitud formulada amb una antelació mínima de 15 dies. La disponibilitat de la sala es confirmarà per escrit.
  • L'entitat o persona sol·licitant es compromet a fer ús exclusiu de la sala/aula amb els fins que exposa, essent responsable, a tots els efectes, dels usos inadequats. També es compromet a mantenir l'ordre a la reunió i alterar al mínim les altres activitats de la casa.
  • Espais es reserva el dret de cessió de les sales o d'ajornament per causes majors.
  • El sol·licitant abonarà, en la forma que s'indiqui, el cost de la utilització de la sala o aula i altres despeses derivades del seu ús, responent expressament d'aquest pagament la persona que firma el formulari de sol·licitud del lloguer.
  • Els preus inclouen neteja, climatització, ascensor, connexió a internet i pissarra i/o pantalla de projecció, si es necessiten.

VIVER D'ASSOCIACIONS

Espais també ofereix la possibilitat de lloguer de sales o aules en exclusivitat o no, per un temps determinat. Funciona per cursos i cada associació té el seu espai. El lloguer inlcou el compliment de les normatives municipals, la calefacció, l'aire condicionat en algunes aules, la connexió a internet, la neteja una vegada per setmana i el servei de recepció permanent i atenció a les trucades telefòniques.

Obert de dilluns a divendres de 8.30h a 20.30h.

NOTES

  • Els lloguers de cap de setmana tindran un recàrrec del 10% sobre el preu establert.
  • Els lloguers que comencin abans de les 08.30 hores i acabin després de les 21.00 hores tindran un recàrrec de 10 € per hora de més.
  • Les entitats d'Església podran beneficiar-se d'un descompte de fins el 25% en el lloguer de sales, no en el material.
  • Es pot disposar de la capella de la casa.
  • També, si es desitja, pot encarregar servei de càtering o coffee-break.

- Per a qualsevol altre servei, només és necessari proposar-ho. Demaneu pressupost sense compromís!

PREUS

TARIFES LLOGUERS ESPORÀDICS

Espai Capacitat Matí Tarda Dia

BIBLIOTECA
zona: planta baixa
20 persones 50 € 80 € 125 €

DESPATX
zona: altell planta baixa
6 persones 15 € 18 € 22 €

SALA PAU VI
zona: altell planta baixa
12 persones 25 € 45 € 70 €

SALA JUAN PAU II
zona: primer pis
55 persones 110 € 150 € 225 €

AULA JOAN XXIII
zona: primer pis
40 persones 40 €  80 € 110 €

AULA BENET XVI
zona: primer pis
20 persones 30 € 50 € 75 €

IVA no inclòs

TARIFES LLOGUER DE MATERIAL

Material Matí Tarda Dia

ORDINADOR PORTÀTIL 55 € 78 € 98 €

PROJECTOR TRANSPARÈNCIES 15 € 20 € 30 €

TELEVISIÓ 15 € 20 € 30 €

DVD 15 €  20 € 30 €

DIAPOSITIVES 15 € 20 € 30 €

FOTOCÒPIES 0,15 € 0,15 € 0,15 €

AIGÜES (AMPOLLA) 0,7 € 0,7 € 0,7 €

PAPER I BOLÍGRAF 1 € 1 € 1 €

SONORITZACIÓ SALA 28 € 35 € 45 €

IVA no inclòs

TARIFES LLOGUERS PER CURS: VIVER D'ASSOCIACIONS

Si el que vol és un despatx o una aula per a tot el curs, o per més d'un cop, podeu demanar un pressupost sense compromís. Normalment un lloguer per curs amb tots els serveis inclosos, costa 20-21€ m2, més el 21% d'IVA, cada mes.

Copyright © 2018 Dominiques de la Presentació | Bellafila, 4 - 08002 - Barcelona | Tel.: 933 151 508 - Fax: 933 104 379 | reinadelapau@reinadelapau.com
Mapa del lloc | Avís legal